Hastane enfeksiyonları ile ilgili tüm tanım ve kavramlar, hastane enfeksiyonlarından korunmada izlenecek tüm yollar, temel mikrobiyoloji , kan ve kan yoluyla bulaşan hastalıklar, bu hastalıklarının bulaşının önlenmesi için alınacak önlemler, Cerrahi alan enfeksiyonlarının tanımı, önlenmesi için yapılması gerekenler