Tanım: Öğretim Tasarımı, BÖTE bölümü lisans programında yer alan 3 kredilik zorunlu bir derstir. Dersin temel içeriğini öğretim tasarımı sürecinin çözümleme, tasarımlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamaları ile başlıca öğretim tasarımı model ve uygulamalarının incelenmesi oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler, derse zamanında gelmek, düzenli devam etmek, bireysel ve/veya küçük gruplar halinde hazırlayacakları çeşitli öğretim tasarımı projelerini sınıfta sunmak ve bu projelerin raporunu dersin öğretim üyesine teslim etmekle yükümlüdürler. Öğrencilerin dersle ilgili dönem sonu başarısı belirlenirken mutlak değerlendirme uygulanacaktır.