Bu ders notları Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü lisans ders katalogunda bulunan JFM2G4 Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları dersinin ön dört haftalık programı içerisinde anlatılacak konular ile ilgili genel bilgiler ile uygulama örneklerini içermektedir.