Topic outline

 • Topic 1

  Dersin Amaç ve Kapsamı, Jeofizik Mühendisliğindeki Yeri

 • Topic 2

  Sayısal Evrişim, İlişki ve Fourier Dönüşümü

  ÖRNEKLEME KURAMI VE ÖRNEKLEME ARALIĞININ SEÇİMİ

  Sayısallaştırma

  Sürekli Verinin Yeniden Kurulması

  Bilgisayar yazılımı ile sürekli verinin yeniden kurulması, 1samp1 ve 1samp2 yazılımları ile katlanmanın gösterilmesi

 • Topic 3

  Sayısal Evrişim Bağıntısı

  Sayısal Evrişimin Uygulanışı ve bilgisayar programı

  1samp1 ve 1samp2 yazılımları ile örnekleme ve örnekleme sırasında katlanma (ÖDEV1)

 • Topic 4

  SAYISAL İLİŞKİ

  Örnek problemlerin Çözümü

  2evr1, 2evr2, 2evr3 ve 2evr4 programları ile uygulama (ÖDEV2)

  Evrişim ve ilişki için eski sorulara benzer problemler (ÖDEV3)

 • Topic 5

  AYRIK FOURIER DÖNÜŞÜMÜ

  Zaman Sınırlı Verilerin Ayrık Fourier Dönüşümü

  Bilgisayar programı

  Doğrusal ve logaritmik (deprem verisi) frekans ekseni

  Ödev 4 hakkında bilgi verildi

  4dft programı ve Word dosyasından yapılmış örnekler ile katlanma ve zaman-sınırlı olmama durumlarının irdelenmesi

  Program 4dft ile Zaman sınırlı ve zaman sınırlı olmayan veri için uygulama. Düzce deprem verisinin Ayrık Fourier dönüşümü

  ÖDEV4

 • Topic 6

  Periyodik Verilerin Ayrık Fourier Dönüşümü

  Frekans Örnekleme Aralığı ve Enerji Sızması

  TÖRPÜLEME VE PENCERE FONKSİYONLARI

  Standart Ayrık Fourier Dönüşümü Bağıntıları

  Hızlı Fourier Dönüşümü

  Ayrık Ters Fourier Dönüşümü

  5FFT ve 5FFTa programı ile periyodik verilerin ayrık Fourier dönüşümünün örnekler ile gösterilmesi, katlanma ve enerji sızması

  ÖDEV5

 • Topic 7

  Doğrusal Süzgeç Kuramı

  Doğrusal Süzgecin Tanımı

  Fourier Dönüşümü ile Sinc Yanıtın Saptanması

  Sayısallaştırılmış Giriş Ve Çıkış Verileri İle Sinc Yanıtın Saptanması

  Sayısal İşlemler İçin Süzgeç Uygulama Örnekleri

  Birinci Türev Süzgeci

  İkinci Türev Süzgeci

 • Topic 9

  Süzgeçlerin Yatay Kaymasının Saptanması

  Süzgeçlerin Kurulması ve denenmesi

  Süzgeçlerin Kullanımı

  Katsayıların toplamı ve nasıl bulunur?

  Çıkışın ilk yatay eksen değeri nasıl bulunur?

  6suz.pro programı ile süzgeç düzenlenmesi

  ÖDEV6

 • Topic 10

  İdeal Süzgeçler

  İdeal Süzgeçlerin Tanımı

  Alçak-Geçişli İdeal Süzgeç

  Band-Geçişli İdeal Süzgeç

  Yüksek-Geçişli İdeal Süzgeç

  Band-Durdurucu İdeal Süzgeç

  Süzgeçlerde Kazanç

  7ideal.pro programı ile süzgeç düzenlenmesi

  ÖDEV7

 • Topic 11

  Tanjant hiperbolik Fonksiyonlar İle Süzgeç Düzenlenmesi

  Ormsby ve Butterworth Süzgeçleri

  Chebyshev ve Çentik Süzgeçleri

  8zmsuz programı ile optimum süzgeç katsayılı tanjant hiperbolik, Ormsby ve çentik süzgeçlerinin tasarlanması

  ÖDEV8

 • Topic 12

  Frekans bölgesinde süzgeçleme kuramının uygulanışı

  9frsuz programı ile frekans bölgesinde süzgeç tasarlanmsı

  ÖDEV9

 • Topic 13

  Kısa süreli Fourier dönüşümü, Dalgacık dönüşümü ve S-dönüşümü

  Seslerin FFT sini alan programdan (Freq) yararlanarak zaman-frekans haritasının açıklanması. 10dst programı, sinüzoidal ve silkeleme sinyali, Düzce depremi ile ilgili örnekler, 10dst programı ile S-dönüşümüne örnekler.

  ÖDEV10

 • Topic 14

  İki-boyutlu verilerin Fourier dönüşümü

  İki-boyutlu verilerde evrişim ve süzgeçleme

  İki-boyutlu Süzgeç Uygulamaları