Ders içeriğinde öncelikli olarak oyun kavrama tartışılacaktır. Oyunun özelliklerine ilişkin kuramsal bir çalışma gerçekleştirilecek ve ardından eğitmen tarafından Sosyal Bilgiler Eğitimde kullanılabilecek çocuk oyunları aktarılacaktır. Dersi seçen öğrencilerin yerel çocuk oyunlarına ilişkin deneyimlerinden hareketle bilinmeyen yeni oyunlar öğretilecektir. Son olarak öğrencilerin kendi mesleki gelişimlerini destekleyecek bir biçimde oyun tasarlamaları sağlacak ve oyunlar üzerinden tartışmalar gerçekleştirilecektir.