HKZ 105-C şubesi

İktisat (ekonomi), tanım olarak kıt kaynakların yönetimidir. Ekonomik birimlerin kıt kaynakları yönetirken kullandıkları teori ve modelleri inceleyen bilim dalıdır.Bu derste mikro ve makro ekonominin temel unsurları işlenerek, ekonomik düşüncelerin ortaya çıkışından bugüne, literatürü oluşturan konular genel çerçevede ele alınmaktadır.