SOS124 EKONOMİYE GİRİŞ

Bu derste ekonominin temel prensiplerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimci: Hayriye Erbaş