Dersin Amacı
Öğrencilerin eğitim sistemi içinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olması ve edindiği bilgiyi meslek yaşamında uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanımlar 

  • Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki kazanımları elde etmesi beklenmektedir:
  • Rehberliğin tanımını ve tarihçesini öğrenme, eğitimdeki yerini ve önemini kavrayabilme.
  • Her eğitim kademesinde öğretmenin PDR hizmetlerindeki rolünü ve önemini bilme.
  • Eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin amacını ve bu alanlarda yapılacak hizmetleri açıklayabilme.
  • Bireyi tanıma tekniklerinin neler olduğunu ve nasıl uygulandığını bilme.
  • Etkili görüşme becerilerini bilme.
  • PDR programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenin görevlerini ve önemini bilme.
  • PDR hizmetlerinin örgütlenme şemasını bilme.