ARP403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Dersin Tanımı
Bu derste, öğrencilerin psikolojik danışma becerilerini geliştirmeleri, yardım ilişkisini ve terapötik işbirliğini nasıl sağlayacaklarını öğrenmeleri, vak’a kavramsallaştırması becerilerini geliştirmeleri, temel düzeyde psikolojik danışma müdahale ve tekniklerini kullanmaları, bir birey ve bir psikolojik danışman olarak farkındalıklarını artırmaları amaçlanmaktadır. Bu ders, kuramsal konular ve psikolojik danışma uygulamaları üzerinden yürütülecektir.

Dersin Hedefleri

 • Psikolojik danışma becerileri ve koşullarının tanıtılması.
 • Vak’a kavramsallaştırma becerilerinin geliştirilmesi.
 • Bireysel psikolojik danışma görüşmelerinde terapötik beceri ve koşullar ile temel düzeydeki müdahale ve tekniklerin kullanımına ilişkin yeterlik kazandırma.
 • Gerçek danışanla bireysel psikolojik danışma deneyiminin sağlanması.
 • Psikolojik danışman adayının profesyonel meslek kimliğini oluşturma sürecine ve psikolojik danışmayla ilişkili yasal/etik konulara hassasiyet geliştirmesine yardımcı sağlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları

 • Temel danışma kavramlarını etkin bir biçimde kullanır.
 • Bireysel psikolojik danışma becerilerini bilir ve bu becerileri danışma sürecinde kullanır.
 • Danışma sürecinde duygu, düşünce ve deneyimini somut bir biçimde ifade eder.
 • İçerik ve duygu tepkilerini danışma sürecinde uygun biçimde kullanır.
 • Açık uçlu, kapalı uçlu, nötr ve yönlendirici soru sorma türlerini bilir ve uygun zamanda uygun soru türlerini kullanır.
 • Gerektiğinde uygun zamanda öneri verir.
 • Danışma sürecinde danışan düşüncelerini etkilemek amacıyla uygun etkileme tekniğini kullanır.
 • Uygun zamanda kendinden referans verebilir.
 • Kendi ihtiyaçlarını fark ederek bu ihtiyaçlarının danışma sürecini etkilemesine izin vermez.
 • Bireysel psikolojik danışma yardımı sunduğu bireye uygun ölçme araçlarını uygular ve yorumlar.
 • Danışma sürecinde etik ilkelere riayet eder.
 • Yukarıda sözü edilen becerileri kullanarak farklı sorunları ya da gelişme ihtiyacı içinde olan bireylere bireysel psikolojik danışma yardımı sunar.
Eğitimci: Gökhan Atik