801600715240 Peyzaj Mimarlığında Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Peyzaj araştırmalarında ele alınan konular, kavramlar, süreçler, yöntem ve teknikler ele alınmaktadır. Peyzaj araştırma felsefesi, paradigmalar, teorik yaklaşımlar, yöntemler ve tekniklerle peyzaj çalışmalarının çevresel psikoloji ve çevresel tasarım ile ilişkileri tartışılmakta ve bu yönde bir araştırma önerisi hazırlanmaktadır.