HKZ403- İcra ve İflâs Hukuku

İcra hukuku kapsamında icra teşkilatı, ilâmsız icra, ilâmlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaydırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz yolu, ihtiyati haciz incelenen başlıca konulardır.

İflâs hukuku kapsamında ise iflâsa tâbi olan kişiler, iflâs yolları, iflâsın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi, konkordato konuları işlenir.

Eğitimci: Emel Hanağası