SHM167 Meslek Esasları

Bu ders öğrenciye "Asepsi, İlaçların Parenteral Yollla Uygulanması, İntravenöz Sıvı Tedavisi, Kan Transfüzyonu ve Yaşamsal Bulgular" konularında teorik bilgi vermeyi amaçlar.

Eğitimci: Nurhan BİNGÖL