HKS 416 Milletlerarası Sözleşmeler ve Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku alanındaki milletlerarası sözleşmeleri, hükümleri ve uygulamaları bakımından tanımak. Başta UNIDROIT İlkeleri, ICC Model Sözleşmeleri, INCOTERMS ve Diğer Sözleşmeler İncelenecektir

Eğitimci: Kemal Şenocak