Bilgi İşleme Süreç ve Yaklaşımları dersi, bilişin işleyişini içeren konuların aktarılması ve bazı psikopatolojilerde bilgi işlemenin açıklanmasına dayanan bir derstir.