Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Sapkınlıklar, Cinsiyetinden Yakınma


-Cinsel işlev bozukluğu (CİB) kadında %43, erkekte %31

-DSM V’e göre cinsellikle ilgili hastalıklar

  1. Cinsel İşlev Bozukluğu

  2. Parafililer

  3. Cinsiyetinden yakınma


-Normal Seksüel Yanıt
1. 4 basamaklı model (uyarılma, plato, doyum, gevşeme, refraktör dönem)
2. 3 fazlı dönem (istek, uyarılma, doyum)

 

Öykü alma, muayene, tanı ve tedavi yöntemleri