İngilizce Makale Saati

•Staj grubu 4 kümeye (ortalama 9-10 kişilik gruplar) ayrılır ve her küme 1 makalenin hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur; 9-10 kişilik gruplar sorumlu oldukları makaleyi hazırlar ve sunarlar.

•Makale sunumu için  power point sunumu hazırlanır.
•Sunum ortalama  15 slayttan oluşur ve ortalama 15 dakikada sunulur.

•Bu dersin amacı kanıta dayalı tıp uygulamaları bilgilerinin hazırlanması, bu bilgiler ışığında makalenin değerlendirilmesidir.
•Ayrıca bilim okur-yazarlığının kazandırılması hedeflenmektedir.
•Bu doğrultuda araştırma yöntemleri, istatistik bilgisi, makalenin kanıt düzeyi gibi bilgiler edinilir.