Psikiyatrik Durumlarda Bedensel Belirtiler

DSM-5 eşliğinde somatik belirtilere yaklaşım

Bedensel belirtiler (Somatızatıon symptoms)

•Genel olarak ruhsal sıkıntılar fiziksel belirtiler olarak ortaya konur ve bu fiziksel belirtiler için tıbbi yardım arayışında bulunulur.
•Sıklıkla da bu belirtiler açıklanamamakta ve artmış tıbbi başvurulara, gereksiz testlere ve iatrojenik komplikasyonlara  neden olmaktadır.

•Somatizasyon terimi bu fenomeni tanımlamak için yıllardır kullanılmaktadır.
•Tıbbi olarak açıklanamayan belirtiler, açıklanamayan belirtiler, fonksiyonel bedensel belirtiler kullanılan diğer terimlerdir.
•Idiopathic (belirsiz veya bilinmeyen bir nedenle spontan olarak ortaya çıkan) en uygun terim olarak önerilmektedir.

•İdiopatik belirtiler: Detaylı tıbbi, laboratuvar ve radyolojik incelemeden sonra halen pek de açıklanamayan  bedensel belirtiler  olarak tanımlanır.
•Yine de idiopatik fiziksel belirtilerin genel tıp ve pskiyatri ile olan ilişkisine rağmen tanımlanması ve sınıflandırılması zor ve tartışmalıdır.
•Bu nedenle de sıklıkla tanı ölçütlerinde değişiklik yapılmakta aslında bu durum da işi bir anlamda zor hale getirmektedir.


•Genel tıbbi durumlarda idiopatik fiziksel belirtilerin %20-80 oranında olduğu bildirilmektedir.
•İdiopatik fiziksel belirtilerin anksiyete ve duygudurum bozuklukları ile birlikte görülme oranları da sıktır.

Bedensel belirtİler ve DSM-5
•Somatik yakınmalar bazen belli bir genel tıbbi durumdan kaynaklanmakta iken bazen de bu belirtilerin kaynağı belirlenemez.
•Her iki durumda da kişi yoğun bir biçimde bu bedensel belirtilerle uğraş içindedir.
•DSM -5 bu anlayışı yeni sınıflandırmaya yerleştirmeye çalışmıştır.
•Somatoform bozuklukların DSM-III ve IV geçerlik ve güvenirliği ?