ALM 131 Gramer B1

Gramer dersi bütün dillerde temel konulardan birini oluşturur. Esaslı gramer bilgisine sahip olmayan bir kişi diğer derslerde de başarılı olamaz. Özellikle de dil ve edebiyat bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için büyük bir önem arz eder.

Bu derste önce sözcük türlerine ilişkin genel bir bilgi verildikten sonra, bol örneklerle sözcük türetme yolları konu edinmektedir. Daha sonra Almancanın en önemli konularından birini oluşturan isim ve sıfat çekimleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda isimler, isimlerin sıfatla ve sıfatsız çekimi, zamirler, sıfatların derecelendirilmesi işlenmektedir.

Yöntem: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma, Ödev

Ders Türkçe ve Almanca verilmektedir. Konular basitten zora doğru ele alınmaktadır ve önce konular anlatılmakta, daha sonra anlatılan konuya ilişkin alıştırmalar yapılmakta ve konuyu pekiştirme amacıyla ödevler verilmektedir. Ders için bir ara ve final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak kendi kitabım başta olmak üzere, başka yazarların kitapları, internetten elde edilen kitaplar, alıştırmalar ve materyaller kullanılmaktadır. Öğrencilere ayrıca dersle ilgili başka kaynakçalar da önerilmekte ve verilmektedir.

Eğitimci: Dursun Zengin