ALM 269 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Derste bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığına ve yazıldığına ilişkin önemli kavram, kuram ve kurallar konu edinmektedir. Bu bağlamda bilimsel makale, sunum, bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının nasıl yazıldığına ilişkin gerekli bilgiler verilmektedir.

Derste öğrencilere işlenen konularla ilgili uygulamalar yapılmakta ve her öğrenciye bu alanda bir konu sunum olarak verilmekte ve dönem sonunda her öğrenci almış olduğu konuda sunum yapmaktadır.

Yöntem: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum

Ders Almanca verilmektedir. Konular anlatıldıktan sonra, hep birlikte soru ve cevap şeklinde tartışılmaktadır. Derste bir ara ve final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak tarafımdan hazırlanan materyaller kullanılmaktadır. Konular çeşitli bilimsel kitaplardan ve internetten edinilen materyaller harmanlanarak oluşturulmuştur.

Eğitimci: Dursun Zengin