ALM 335 Biçimbilim

Derste biçimbilimdeki önemli kavram, kuram ve kurallar konu edinmektedir. Bu bağlamda biçimbilim, sözcükler, sözcük türleri, sözcüklerin yapısı, çekimler, çekim çeşitleri, ekler, eklerin türleri ele alınmaktadır.

Dönem başında her öğrenciye biçimbilim alanında bir konu sunum olarak verilmekte ve dönem sonunda her öğrenci almış olduğu konuda sunum yapmaktadır.

Yöntem: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum

Ders Almanca verilmektedir. Konular anlatıldıktan sonra, hep birlikte soru ve cevap şeklinde tartışılmaktadır. Derste bir ara ve final sınavı ile bir sunum yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak tarafımdan hazırlanan slaytlar kullanılmaktadır. Slaytlar çeşitli bilimsel kitaplardan ve internetten edindiğim materyaller harmanlanarak oluşturulmuştur.

Eğitimci: Dursun Zengin