PHM 3505 POISONOUS PLANTS of TURKEY

Zengin bir floraya sahip ülkemizde doğal olarak yetişen zehirli bitkiler; yetiştikleri bölge, morfolojik özellikleri, bilimsel ve yerel isimleri, toksik bileşen içerikleri, zehirlenme semptomları ve tedavi açısından ele alınacaktır.