ZTO203 Toprak Bilimi (PROF.DR. AYTEN NAMLI)

Toprağın oluşumu, bileşenleri, toprak sınıflaması, fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri, yönetimi

Eğitimci: ayten namlı