Psikolojinin temel konularının bölüm dışı öğrencilere aktarılmasını hedeflemektedir.