SBUS1051Fikri Mülkiyet Hukuku

Öğrencinin fikri mülkiyet hukukunun temel kavramları ve genel ilkelere ilişkin teorik bilgi edinmesi, fikri mülkiyet hakkı kategorilerinin konularını, koruma koşullarını ve hakların kapsamını birbirinden ayırabilmesi amaçlanmaktadırç