ZBK458 Bitki Korumada Moleküler Yaklaşımlar

Bu derste bitki zararlısı böceklerin ve patojenlerin tespiti, tanısı, direnç oluşumu, karantina uygulamaları, genetik mekanizmalar, konukçu patojen ilişkilerinde kullanılan temel moleküler yaklaşımlar, ve böcekler ve bitki patojenlerinin mücadelesinde moleküler yaklaşımların kullanım potansiyeli hakkında bilgi verilmektedir

Eğitimci: Umut Toprak