HKS3018 - Sınai Haklar

Dersin amacı: Öğrencinin fikri mülkiyet hukukunun temel kavramları ve genel ilkelere ilişkin teorik bilgi edinmesi, sınai hak kategorilerini, bu hakların koruma koşullarını, hakların kapsamlarını, istisna ve sınırlarını, tecavüz halinde başvurulabilecek hukuki yolları bu konudaki ulusal mevzuat ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kavraması.

Dersin içeriği: fikri mülkiyet hukukuna giriş, marka hukuku, patent hukuku, tasarım hukuku, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri.