Ders İzlencesi

Ankara Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Açık Ders Malzemeleri

 

Ders izlence Formu

 

Dersin Kodu ve İsmi

RTS 102 Sinematografi

Dersin Sorumlusu

Prof. Dr. S. Ruken Öztürk

Dersin Düzeyi

Lisans 1. sınıf

Dersin Kredisi

4

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin İçeriği

14 hafta boyunca ilgili örnek  filmler izlenecek ve sinematografik birimler incelenecektir. Ayrıntılı ders programı ilk hafta içinde yer almaktadır.

Dersin Amacı

Sinemaya giriş niteliğinde temel bir ders olan Sinematografi’de sinemada anlamın hangi birimlerle (kamera hareketleri, çerçeveleme, mercekler, ses, kurgu vb) nasıl yaratıldığı anlatılmaktadır.

Dersin Süresi

4

Eğitim Dili

Türkçe

Ön Koşul

-

Önerilen Kaynaklar

Notlar: Tanım ve Kavram Anahtarı: Sinematografinin Temel Öğeleri & N. Abisel, Sinematografinin Temel Öğeleri & S. R. Öztürk, Oyunculuk.

Kitaplar:   

Abisel, N. (2014). Sessiz Sinema. Ankara: De Ki. (zorunlu kitap) 

Bordwell, D. & Thompson, K. (2011). Film Sanatı (Çev: E. Yılmaz & E. S. Onat). Ankara: De Ki (zorunlu kitap)

Makaleler: 

Akbulut, H. (2004). Bir Varoluş Sorunsalı: Persona, Kültür ve İletişim, 7 (1): 71-100. 

Büker, S. (1997). Ölümler Julie’yi Özgürleştiriyor: Mavi, Der: S. Büker, Sinema Yazıları, s.199-203. Ankara: Doruk.

Eco, U. (1994). Casablanca: Kült Filmler ve Metinlerarası Kolaj, Kazablanka, H. Koch, (Çev: A. Çalışlar), s.5-16. 

Kehr, D. (1995). Dünyayı Kurtarmak: Kieslowski’nin Üç Renk Üçlemesi, 25. Kare, 12, s. 10-15. 

Özön, N. (1965). Orson Welles ve Yurttaş Kane, Yurttaş Kane,Ankara: Bilgi, s.5-26.  

Yardımcı Kitaplar: 

Abisel, N. (2010). Sessiz Sinema. Ankara: De Ki.

Adanır, O. (1994). Sinemada Anlam ve Anlatım. Ankara: Kitle.

Arijon, D. (2005). Film Dilinin Grameri 1: Durağan Sahneler (Çev: Y. Demir vd.). İstanbul: Es.

Arijon, D. (2005). Film Dilinin Grameri 2:Oyuncu Hareketli Sahneler (Çev: Y. Demir vd.). İstanbul: Es.

Arijon, D. (2005). Film Dilinin Grameri 3: Oyuncu ve Kamera Hareketli Sahneler. Çev: Y.Demir  vd., İstanbul: Es.

Barnwell, J. (2011). Film Yapımının Temelleri (Çev: G. Altıntaş). İstanbul: Literatür.

Brown, B. (2005). Sinematografi: Kuram ve Uygulama (Çev: S. Taylaner). İstanbul: Hil.

*Corrigan, T. (2008). Film Eleştirisi: El Kitabı (Çev: A. Gürata). Ankara: Dipnot.

Dmytryk, E. (2003). Sinemada Yönetmenlik (Ed: İ. Şener). İstanbul: İzdüşüm.

Dmytryk, E. (2003). Sinemada Kurgu (Ed: İ.Şener). İstanbul: İzdüşüm.

Edgar-Hunt, R., Marland, J. & Rawle, S. (2012). Film Dili (Çev. S. Aytaç). İstanbul: Literatür.

Kılıç, L. (2003).Görüntü Estetiği. İstanbul: İnkılap.

*Mascelli, J. (2002). Sinemanın 5 Temel Öğesi (Çev: H.Gür). Ankara: İmge. 

Mercado, G. (2011). Sinemacının Gözü (Çev. S. Taylaner). İstanbul: Hil.

*Monaco, J. (2001). Bir Film Nasıl Okunur? (Çev: E.Yılmaz). İstanbul: Oğlak.

Murch, W. (2005). Göz Kırparken (Çev: İ. Canikligil). İstanbul: İstanbul Bilgi Ünv.

Özön, N. (1990). 100 Soruda Sinema Sanatı. İstanbul: Gerçek.

Pezzella, M. (2006). Sinemada Estetik (Çev: F. Demir). Ankara: Dost.

Ryan, M & Kellner, D. (2016). Politik Kamera (Çev. E. Özsayar). İstanbul: Ayrıntı.

Sokolov, A. (2007). Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu (Çev: S. Aslanyürek). İstanbul: Agora.

Sözen, M. (2003). Sinemada Renk Kullanımı. Ankara: Detay.

Sözen, M. (2003). Sinemada Ses Kullanımı. Ankara: Detay.

Vardar, B. (2000). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri. İstanbul: Beta. 

Vineyard, J. (2010). Sinemada Çekim Teknikleri (Çev: G. Rızaoğlu). İstanbul. 

Dersin Kredisi (AKTS)

4

Laboratuvar

 

Diğer-1

 

 

 

 

 

 

En son değiştirme: Pazartesi, 23 Mart 2020, 12:35 ÖS