Uyum Oyunları

Etkinlik: Topla Isınma

Liderin elinde bir top vardır. Topu, çember içerisinden bir kişiyle göz teması kurduktan sonra ismini yüksek sesle söyleyerek göz teması kurduğu kişiye fırlatır. Etkinlik bu şekilde devam ettirilir. Kazalara yol açmamak için göz teması kurulması gerektiği açıklanır.

Oyunun ikinci aşamasında kendi adımız değil topu attığımız kişinin adı söylenir.

2. Etkinlik: Topların sayısını artırarak ısınma (göz teması)

Oyunun aynıdır. Lider aşamalı olarak top sayısını artırır ve sessiz oynanır. Göz temasının önemi vurgulanır.

3. Etkinlik: Göz temasıyla çemberde yer değiştirme

 Çemberde bir kişiyle göz teması kurduktan sonra yerimizden ayrılıyoruz ve aynı zamanda da göz teması kurduğumuz kişi de yerinden ayrılıyor ve bir başkası ile göz teması kurup ona doğru ilerliyor. Duruma göre akım sayısı artırılabilir. Akımlar artırıldığında akımların kaybedilmemesine dikkat edilir.

4. Etkinlik: Sayma oyunu 

 

1’den başlayarak sayılacaktır ama iki veya daha fazla kişi aynı anda sıradaki sayıyı söylerse oyun baştan oynanır. Belirli bir lider ve herhangi bir sıra yoktur.

 

5. Etkinlik: Beraber yürüyüşler ve duruşlar

Yürüyoruz aramızda yine bir lider ve sıra yok. Grup içerisinde birisinin durduğunu gördüğümüz anda herkes duruyor. Biri hareket etmeye başlayınca herkes hareket etmeye başlıyor. Bu duruş ve hareket etmeler arasındaki süre kısa ve belirgin olmalıdır. Tüm mekanı kullanmaya çalışalım. 

Şimdi oyunu dallandırıp budaklandıracağız. Yürüyoruz. Bir kişi durduktan sonra, tüm grup duruyor; Ardından bir kişi yürüyor ve o kişi durduktan sonra tüm grup yürüyorve duruyor. Şimdi iki kişi aynı anda yürüyor ve o kişiler durduktan sonra yine tüm grup aynı anda yürümeye başlıyor ve duruyor. Sonra üç, sonra dört … Bu kuralları bozan bir şey gerçekleşirse oyun başa alınır.

 


Last modified: Friday, 8 May 2020, 3:11 PM