Uygulama Önerileri

Öğrencilerle beraber eğitsel oyun kavramı tartışılır ve eğitsel oyun örnekleri üzerinden uyarlama yapabilecekleri ortam sağlanır.

Last modified: Friday, 8 May 2020, 3:32 PM