Öğrenci Uygulamaları

Öğrenciler, 2 şerli gruplar halinde  Öğretim Programında yer alan herhangi bir kazanıma yönelik özgün bir eğitsel oyun tasarlar ve uygularlar. Oynatılan oyun, tüm katılımcılarla beraber değerlendirilir. Oynanılan oyundan hareketle alternatif olabilecek farklı etkinliklere ilişkin tartışmalar gerçekleştirilir.

Last modified: Friday, 8 May 2020, 3:57 PM