Genel değerlendirme

Derse ilişkin genel değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilir.

Last modified: Friday, 8 May 2020, 3:58 PM