TUR239 XII-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Metinleri - Ders İzlence Formu