Prof. Belma TURAN ÇEŞİTLİ HÜCRELERDE AKSİYON POTANSİYELLERİ ve BİLEŞİK AKSİYON POTANSİYELİ