Organik Kimyaya giriş

Kimyasal bağlar

Elektrostatik etkileşimler

izomerlik

genel olarak organik bileşiklerin yapıları ve fonksiyonel gruplar

Click ECH112-bölüm1-hidrokarbonlar-ad.pptx link to view the file.