Konu özeti

 • Konu 1

  Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar

 • Konu 2

  Dünyada ve Türkiye'de uygulanan eğitim programları

 • Konu 3

  Özel eğitimde kullanılan yöntemler

 • Konu 4

  Özel eğitime gereksinimi olan çocukları gelişimsel olarak değerlendirme

 • Konu 5

  Engellilerin eğitiminde kullanılan materyallerin önemi, özellikleri ve materyal hazırlama

 • Konu 6

  Eğitim ortamlarının düzenlenmesi

 • Konu 7-8-9

  Bireysel  eğitim programı

  Grup eğitim programı

  Bireysel ve grup eğitim programının başarısında etkili olan faktörler

 • Konu 10 - 11

  Özel eğitimde kaynaştırma uygulamaları

  Özel eğitimde kaynaştırma uygulamalarının başarısında etkili olan faktörler ve kaynaştırma uygulamalarının etkileri

 • Konu 12

  Ailelerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri

 • Konu 13 - 14

  Bireysel ve grup eğitim program örnekleri hazırlama ve bu örnekleri tartışma