FEL205 Varlık Felsefesi

 Bu derste, felsefe tarihi açısından genel olarak “varlık nedir?” sorusuna bağlı olarak felsefi sorgulamanın öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır. Özellikle Aristoteles’in “Metafizik” kitabında en genel anlamda “Varlık”a yönelik sorgulamasına bağlı olarak ortaya çıkan temel kavramlar ve sorunlar üzerinde durulacaktır.     

Eğitimci: Seyit COŞKUN