BTR 221 PREHİSTORYA

İnsanlığın dünya üzerinde varolduğu tarihi dönemden başlayarak yerleşime geçtiği dönem olan Neolitik çağa kadar insanın evrimsel, sosyal ve kültürel gelişimi İnsan ve Evrim, Taş Aletler, Paleolitik Çağda Ateş, Paleolitik Çağda Yerleşimler, Paleolitik Çağda Sanat, Paleolitik Çağ Beslenme,  Türkiye Paleolitik Çağ Yerleşimleri konu başlığı altında anlatılacaktır.

Eğitimci: İsmail Karakuş