BTR 131 DİNLER TARİHİ

İnsanlığın tarih sahnesine çıkışından itibaren insanın inanç sistemlerinin günümüze kadar anlatılması yapılacaktır. Dinlerin ortaya çıkış kuramları ilk dinler ve küçük ölçekli günümüz toplumlarında (kabile toplumları) var olan inançlar anlatılacak. Dersimizde daha çok rehberlik mesleği açısından gerekli olacağına inandığımız yaşayan dinler ve inançlar öğretilecek. Bu anlamda dini inançların tarihi, sosyal yapısı, kutsal kitapları, inanç pratikleri, kutsal gün ve bayramları, ibadetleri ve mabetleri anlatılacaktır. Dersimizde Şamanizm, Zerdüştlük, Ezidilik, Budizm, Hinduizm, Sihizm, Konfiçyanizm, Yahudilik ve Hıristiyanlık bilgileri verilecektir.

Eğitimci: İsmail Karakuş