Matematik

Sayma sayıları, Doğal sayılar, Tam sayılar, Rasyonel Sayılar, Üslü ve Köklü sayılar,Karmaşık ve Gerçek sayıların ayırt edilmesi; Bu sayılarla ılgili işlemlerin yapılması, problemlerin çözülmesi,Geometrik ve Trigonometrik kavramlar, bunlarla ilgili işlemlerin ve problemlerin yapılması hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.

1) Farklı sayı kümelerini tanıyıp ayırt edebilecek 
2) Bu sayılar ile ilgili işlemleri yapabilecek 
3) Bu sayılar ile ilgili problemleri çözebilecek 
4) Geometrik kavramları tanıyıp ayırt edebilecek 
5) Bu kavramlarla ilgili işlemleri yapabilecek 
6) Bu kavramlarla ilgili problemleri çözebilecek 
7) Trigometrik kavramları tanıyıp ayırt edebilecek 
8) Bu kavramlarla ilgili işlemleri yapabilecek 
9) Bu kavramlarla ilgili problemleri çözebilecek