Haftalık taslak

 • Genel

 • 1.Hafta (Konu 1)

  Teknik İletişimin Temelleri. (Teknik Resim Nedir?, Tarihçesi, Standardizasyon, Çizim Çeşitleri)

 • 2.Hafta (Konu 1)

  Teknik İletişimin Temelleri. (Bilgisayar Destekli Çizim, Montaj ve Parça çizimi)

 • 3.Hafta (Konu 2)

  Teknik Resim Temelleri. (Çizim Formatları, Çizim kağıdı ön baskıları, Antet, Parça listeleri)

 • 4.Hafta (Konu 2)

  Teknik Resimin Temelleri. (Çizim Araçları, Çizgi Tipleri, Teknik resimlerde yazılar, Ölçekler)

 • 5.Hafta (Konu 3)

  Geometrik Temel Konstrüksiyonlar. (Doğru parçası, Açı, Üçgen, Daire Teğet, Yay bağlantıları, Teknik eğriler.)

 • 6.Hafta (Konu 3)

  Geometrik Temel Konstrüksiyonlar. (Alıştırmalar)

 • 7.hafta (Konu 4)

  Projeksiyon Çizimleri. (Perspektif Projeksiyon)

 • 8.Hafta (Konu 4)

  Projeksiyon Çizimleri. (Alıştırmalar) 

 • Ara Sınav

 • 9.Hafta (Konu 5)

  Tasarı Geometrisi. (İki Düzlem Projeksiyon)

 • 10.Hafta (Konu 5)

  Tasarı Geometrisi. (Alıştırmalar)

 • 11.Hafta (Konu 6)

  Teknik Resim. (Görünüşlerin Oluşturulması)

 • 12.Hafta (Konu 6)

  Teknik Resim. (Ölçülendirme,Kesit Resimleri, Alıştırmalar)