RADYOTERAPİ UYGULAMA İLKELERİ

TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 4 DÜZEYİNDE; RADYASYONUN NE OLDUĞU, BİYOLOJİK ETKİLERİ, RADYASYONUN KANSER TEDAVİSİNDE NASIL KULLANILDIĞI, RADYOTERAPİ PLANLAMA VE UYGULAMA CİHAZLARI VE KORUNMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARA VURGU YAPILIR. HER BİR KANSER ÇEŞİDİ VE EVLERE GÖRE RADYOTERAPİ KULLANIM ENDİKASYONLARI VE DİĞER DİSİPLİNLER (CERRAHİ, MEDİKAL ONKOLOJİ VB GİBİ) İLE BİRLİKTE TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN NASIL ARTABİLECEĞİ VURGULANIR. TEDAVİ YAN ETKİLERİNİN ÖNEMİ ANLATILIR

Eğitimci: CENGİZ KURTMAN