Topic outline

 • General

  PROF.DR.CENGİZ KURTMAN

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ AD 

  CV: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında ve A.Ü. Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda Radyasyon Onkolojisi konusunda eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup çok sayıda uluslar arası ve ulusal toplantı, kurs ve seminere konuşmacı, dinleyici ve bilimsel bildiri ve SCI, uluslar arası ve ulusal dergilerde basılmış çok sayıda yayınları mevcuttur. Yurt dışında; Amerika Birleşik Devletleri Duke Üniversitesi (Kuzey Karolina), North Carolina State Üniversitesi Kuzey Karolina), Memorial Sloan Kattering Cancer Center (New York) bünyesinde özellikle üç boyutlu konformal radyoterapi planlaması ve uygulamaları konusunda eğitim alıp deneyim kazandım, ayrıca steriotaksik radyoterapi ve diğer Radyasyon Onkolojisi konularında çalışmalar yaptım. Yine Almanya Berlin Frei Üniversitesi’nde üç boyutlu konformal radyoterapi planlaması ve uygulaması konusunda ayrıca vasküler brakiterapi ve total vücut ışınlaması konusunda eğitim alıp deneyim kazandım. Amerika Birleşik Devletleri Seatle Fred Hutchinson Cancer Research Center (Washington) ve Swedish Medical Center (Washington) bünyesinde total vücut ışınlaması konusunda, Kansas Üniversitesinde yeni radyoterapi teknikleri (IMRT) konusunda eğitim alıp deneyim kazandım.     Üç boyutlu konformal radyoterapi planlaması için gerekli olan CT simülatör, Voxel Q sanal simülatör, Cad-plan doz planlama bilgisayarı, MLC, RMS, Portal Vision ve C serisi Varian 2300 C/D lineer hızlandırıcısı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı içinde mevcuttur.Üç boyutlu konformal planlamanın ilk versiyonu Target GE ile çalıştım, 1995 yılından günümüze kadar gelişmiş yeni versiyon CT simülatör, sanal simülatör, Cad-plan Varian üç boyutlu konformal planlama üniteleri ile çalıştım ve çalışmaya devam etmekteyim. Bu konuda gerek yurt dışı ve gerekse Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında çeşitli uygulamalarda bulunup deneyim kazandım. Üç boyutlu konformal radyoterapi planlama konusunu içeren çok sayıda uluslararası dergilerde makaleler ve bildirilerim yayınlandı, yine aynı konuda birçok ulusal hakemli dergilerde basılmış makale ve bildirilerim mevcuttur. Üç boyutlu konformal radyoterapi konusunda çok sayıda ders, kurs ve seminer verdim.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında hastalar için üç boyutlu konformal radyoterapi planlaması ve uygulamalarını devam ettirdim. Metastaz ve Kanser biyolojisi konusunda araştırmalara devam etmekteyim.        


  CURRICULUM VITAE: PROF.DR.CENGİZ KURTMAN
  Foreign Language: English, Some Russian
  Work Institution: Ankara University Medical Faculty Radiation Oncology Department.
        
                 Radiation Oncology education and training activities in A.Ü.Tıp Faculty of Radiation Oncology Department and A.Ü. I attended Dikimevi Health Services Vocational School. I participated in numerous international and national meetings, courses and seminars with speakers, listeners and scientific papers and publications. SCI has a large number of publications in international and national journals.
                 I have gained experience and training in three dimensional conformal radiotherapy planning and applications especially in Duke University (North Carolina), North Carolina State University (North Carolina), Memorial Sloan Kattering Cancer Center (New York), United States of America and also in the fields of steriotaxic radiotherapy and other radiation oncology I did some work. I have also gained experience in vascular brachytherapy and total body radiation in the planning and implementation of three dimensional conformal radiotherapy at Berlin Frei University, Germany. I have gained experience and training on new radiotherapy techniques (IMRT) at the University of Kansas in the field of total body radiation in the United States Seattle Fred Hutchinson Cancer Research Center (Washington) and the Swedish Medical Center (Washington). Varian Q virtual simulator, Cad-plan dose planning computer, MLC, RMS, Portal Vision and C series Varian 2300 C / D linear accelerator for the three dimensional conformal radiotherapy planning are available in Ankara University Medical Faculty Radiation Oncology Department. I worked with Target GE, the first version of three-dimensional conformal planning, and I continue to work with the new version of CT simulator, virtual simulator, Cad-plan Varian three dimensional conformal planning units, I have gained experience and experience in this field both abroad and in Ankara University Medical Faculty Radiation Oncology Department. I have published articles and notifications in a large number of international journals, including three-dimensional conformal radiotherapy planning, and have published articles and reports in many nationally recognized journals on the same topic. I gave many courses, courses and seminars on three dimensional conformal radiotherapy. I continued the 3D conformal radiotherapy and IMRT planning and applications for the Department of Radiation Oncology at Ankara University Medical Faculty. I continue my studies on metastasis and cancer biology.