Tarih öncesi çağlar, özellikle de Paleolitik Çağ içinde insan gruplarının birbirleriyle olan ilişkileri sonucunda ortaya çıkan ve farklı bölgelerde farklı biçimlerde görünüme sahip kültürleri inceler. Bu çağın ardından gelişen ve Avrupa’da görülen Mezolitik Çağ’ın, öte yandan Paleolitik bitiminde Yakındoğu’da karşımıza çıkan ve ardından gelişen Neolitik Çağ’a ilişkin kültürleri tanıtmak.

Tarih öncesi çağlar boyunca ortaya çıkan kültürlerin sınıflandırılması, kronolojik bir çerçeveye oturtularak aktarılması ve bu kültürleri niteleyen buluntular hakkında bilgi verilerek insan gruplarının davranışlarının anlaşılmasını hedefler.