Bu derste, eczacılığın tarihsel gelişimi ve günümüze kadar geçirdiği aşamalar tarih metodolojisi içinde anlatılmakta; özellikle Anadolu Selçuklular döneminden başlayarak Türkiye Eczacılık Tarihi konularına ağırlık verilmekte, İlaç Sanayinin Tarihçesi ve yayınlar konuları da anlatılmaktadır. Deontoloji ve etik kavramları, hasta hakları ile dünyada ve Türkiye’deki uygulamalar öğrencilere aktarılmaktadır.