Yakındoğu’nun paleolitik kültür gruplarının detaylı incelemesini içerir.

Yakındoğu coğrafyasında yer alan kültürlerin sınıflandırılması, kronolojik bir çerçeveye oturtularak aktarılması ve bu kültürleri niteleyen buluntular hakkında bilgi verilerek insan gruplarının davranışlarının anlaşılmasını hedefler.