Avrupa’da pleistosen sonu holosen başlangıcında buzulların erimesiyle birlikte yeni ortam koşullarına uyum sağlamış olan insan gruplarına yönelik yaşam biçimleri hakkında bilgi sunar.

Mezolitik Çağ kültürlerin sınıflandırılması, kronolojik bir çerçeveye oturtularak aktarılması ve bu kültürleri niteleyen buluntular hakkında bilgi verilerek insan gruplarının davranışlarının anlaşılmasını hedefler.