Söz konusu döneme ilişkin arkeolojik belgelerin ve yaşam biçiminin anadolu ve Yakındoğu toprakları üzerinde karşılaştırmalı sentezini araştırır. Bununla birlikte Anadolu’daki neolitizasyon kültürleri hakkında geçişsel endüstrileri de araştırır.

Epi-paleolitik Dönem’de Anadolu ve Yakındoğu’da gelişen kültürlerin sınıflandırılması, kronolojik bir çerçeveye oturtularak aktarılması ve bu kültürleri niteleyen buluntular hakkında bilgi verilerek insan gruplarının davranışlarının anlaşılmasını hedefler.