Giriş, anayasanın üniversitelerle ilgili hükümleri, yükseköğretim kanunundaki temel kavramlar, üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, bilim dalı kavramları, ankara üniversitesinin tanıtılması, ankara üniversitesi eczacılık Fakültesinin tanıtılması, akademik ve idari yapı, bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının tanıtılması, idari birimlerin tanıtılması, eğitim-öğretim yönetmeliği, staj yönergesi, öğrenci disiplin yönetmeliği, eczacılıkta lisans ve lisansüstü öğretim, eczacılık- eczacı kavramları, görevler, sorumluluklar, eczacılıkla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, sağlık bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, türk eczacıları birliği, bölge eczacı odaları, dünya sağlık örgütü, uluslararası eczacılık federasyonu, çeşitli yabancı eczacılık birlikleri, sağlık ve hastalık kavramları, ilaç, ilaç etken maddesi, ilaç yardımcı maddesi kavramları, ilaçların sınıflandırılması, ilaçların fiyatlandırılması, eczane kavramı, ecza deposu kavramı, ilaç sanayinin tanıtılması, sağlığı koruma ve tedavide eczacıya düşen görev ve sorumluluklar, reçete kavramı, deontoloji ve etik kavramı, eczacılıkta araştırma ve yayın kavramı, önemli eczacılık dergilerinin tanıtılması.