Sağlık kurumları yönetimi, işletme yönetiminin sağlık kurumları özelinde uygulamalarını içeren özel bir uzmanlık dalıdır. Sağlık kurumlarının kendine özgü farklılıkları bu kurumları diğer sektör işletmelerinden ayırmaktadır. Bu ders kapsamında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerinin ihtiyacı ölçüsünde genel olarak yönetim bilimi hakkında bilgiler sunulmakta, özel de ise sağlık ve sağlık hizmeti tanımları yapılarak sağlık kurumları yönetimine ilişkin temel konular ele alınmaktadır.