Prehistorik insanların ürettikleri alet ve edevatların hammaddelerinin temin yöntemleri ve işleme biçimleri hakkında hipotetik kuramlar ile materyal kanıtlar çerçevesinde bilgiler sunar.

Prehistorik çağlar boyunca insanlar tarafından üretilmiş ve kullanılmış buluntuların hammaddeleri hakkında bilgi verilmesi ve insanların bu hammaddelerden ne şekilde yararlandıklarının aktarılması ile tarih öncesi insan gruplarının davranışlarının ve teknolojik donanımlarının anlaşılmasını amaçlar.